Melody Percussion Ensemble
Disclaimer

De website


 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer
   opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina.
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken,
   beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren,
   doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen,
   huren).
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina
   gebruikt.
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten
   en/of andere objecten.
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en
   zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in
  met deze disclaimer.
 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of
  aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist
  is.
 • De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk
  bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een
  bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 • De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en
  voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de
  onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten)
  veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet
  aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina
  gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op
  intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin
  van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te
  gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In
  aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de
  auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke
  maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die
  door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw
  inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals o.a. maar niet uitsluitend: e-mail, woonplaats
  e.d.) op deze webpagina, worden uitsluitend gebruikt door de uitgever en het Melody Percussion
  Ensemble (voor o.a. maar niet uitsluitend: promoties, contact). Geen van uw persoonlijke gegevens
  worden verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

Activiteiten


 • Tijdens activiteiten welke (mede) worden georganiseerd door het Melody Percussion Ensemble
  gelden de volgende regels:

  • Het is toegestaan media(foto's, video's, geluidsopnames) te maken op de openbaar toegankelijke
   plaatsen van de activiteiten. Het publiceren van deze opnames (in welke vorm dan ook) is
   toegestaan. Echter, het publiceren van media met rechten (b.v. Buma-Stemra) is uw eigen
   verantwoordelijkheid.
  • Er kan media worden gemaakt i.o.v. het Melody Percussion Ensemble. U stemt bij het bezoeken
   van/deelnemen aan een door het Melody Percussion Ensemble (mede)georganiseerde activiteit
   automatisch
   er mee in dat het publiceren van media, waarop u te zien en/of te horen bent, is toegestaan (in
   welke vorm dan ook).
  • U eigen handelen is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Het Melody Percussion Ensemble
   accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid welke voortkomt uit uw eigen handelen.
  • Bij schades, welke niet door het Melody Percussion Ensemble zijn veroorzaakt, wordt er geen
   aansprakelijkheid geaccepteerd.

Algemeen


Aan deze webpagina, posters, media, advertenties enz. kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u van mening bent dat u schade ondervindt door deze webpagina of door het Melody Percussion
Ensemble (mede) georganiseerde activiteiten, kunt u hierover
contact opnemen.

Het Melody Percussion Ensemble is een NON-profit organisatie en heeft hierdoor geen winstoogmerk.

Vragen en/of opmerkingen kunt u kwijt via onze contact-pagina.
© Wim de Ruiter i.o.v. MPE